O mnie

Nazywam się Józef Łukianiuk

Jestem tłumaczem języka tureckiego z wieloletnią praktyką w zawodzie

Tłumaczę wszelkie teksty,
zarówno uwierzytelnione – przysięgłe (m.in. dokumenty urzędowe, prawne, celne, akta, zaświadczenia), jak i nieuwierzytelnione – zwykłe (m.in. umowy, instrukcje i opisy techniczne, dokumentacje przetargowe, korespondencję handlową, artykuły prasowe, publikacje oraz strony internetowe, teksty literackie) z wielu dziedzin, takich jak prawo, ekonomia, handel, technika, architektura, budownictwo, informatyka, turystyka, medycyna itp.

Ukończyłem Filologię Orientalną na Uniwersytecie Warszawskim,
doświadczenie językowe zdobywałem uczestnicząc w kursach językowych na Uniwersytecie Ankarskim, a także pracując zarówno w Turcji, jak i w firmach tureckich w naszym kraju.

Zlecając mi wykonanie tłumaczenia
możecie być Państwo pewni mojego profesjonalnego przygotowania oraz podejścia do stawianych mi zadań, a także rzetelności i terminowości ich wykonania. Ponadto zapewniam całkowitą poufność w trakcie świadczenia usługi, a także po jej zakończeniu.

Świadczę także usługi doradcze
w zakresie szeroko pojętych kontaktów z Bliskim Wschodem, w szczególności z Turcją, ale również z krajami posługującymi się językami z rodziny tureckich.

Pośredniczę w kontaktach handlowych, społecznych oraz międzykulturowych. Pomagam w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do nawiązania i rozwinięcia współpracy z firmami, a także instytucjami ze wspomnianego regionu.